Turistické cíle

Za české vlastenecké projevy proti monarchii na Kyjovsku, nejen v předválečných letech, rozhodla rakouská vojenská správní komise o vybudování uprchlického tábora pro běžence z Haliče a Bukoviny, kteří utíkali do vnitrozemí císařství před ruskou frontou. Tak již v září 1914 vznikla na šesti hektarech baráková kolonie, která se později rozrostla až na 46 objektů. Vybudování tohoto prvního tábora neblaze poznamenalo obec na dlouhých třicet šest let. Za projevy vlastenectví bylo několik zdejších občanů odsouzeno na smrt.

více na http://www.svatoborice-mistrin.cz/internacni-tabor/

Budova obecního muzea je ukázkou původní venkovské zástavby na Slovácku a její současný stav kopíruje dispozici a vnitřní členění domu z roku 1903. Stavení bylo v roce 2013 rekonstruováno a v původních světnicích byly instalovány dvě expozice. Dvě místnosti v levém křídle budovy, které původně sloužily jako hospodářské prostory, hostí expozici věnovanou jízdě králů. Starobylý obřad, který byl v roce 2011 zapsaný na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví pod ochranou UNESCO se do dnešních dnů zachoval pouze ve čtyřech obcích na jihovýchodní Moravě, Skoronice jsou nejmenší z nich. Tento zvyk, jehož písemně doložené kořeny ve Skoronicích sahají až do 19. století, představují informační panely s historií jízdy, trojrozměrné předměty připomínající bohatství a mýtickou povahu letniční slavnosti i multimediální prezentace putování královské družiny.

více na www.skoronice.cz

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra bylo založeno roku 2007 jako pocta nejvýznamnějšímu rodákovi obce Vlkoš, armádnímu generálovi, ministru národní obrany československé exilové vlády v  Londýně S. J. Ingrovi, který byl komunistickým režimem úplně vymazán z dějin tohoto národa. Muzeum ve svých útrobách skrývá rozsáhlé sbírky z období 2. sv. války všech armád, po rekonstrukci je rozšířeno o  expozice AČR. Každoročně jsou pořádány významné akce v  regionu s  důrazem na vlastenectví a  národní hrdost. Military muzeum se věnuje i nejmenším a to humanitárně naučným projektem Lvíček Míra.

Otevírací doba: Aktuální otevírací dobu naleznete na www.militarymuzeum.cz

Náklo (265 m n.m.) je vrch nedaleko obcí Ratíškovice, Vacenovice a Milotice. Své okolí převyšuje asi o 58 metrů. V 30. letech 20. století zde nastal rozvoj těžby lignitu firmou Baťa. Nedaleko vrcholu se nacházejí pozůstatky dolů Žofie, Tomáš, Josef a Franc de Paule. Na povlovných svazích Nákla jsou založeny vinice. V poslední době se Náklo dostalo do povědomí v souvislosti s nepravděpodobnými hypotézami o možném ústředí Velkomoravské říše. Na vrcholu Nákla stojí dřevěný liliový kříž a pískovcová socha Sáma, sochy Cyrila a Metoděje a moravských knížat Svatopluka, Rastislava.

Státní zámek Milotice, nazývaný perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí posledních majitelů rodu Seilern-Aspang.