Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra bylo založeno roku 2007 jako pocta nejvýznamnějšímu rodákovi obce Vlkoš, armádnímu generálovi, ministru národní obrany československé exilové vlády v  Londýně S. J. Ingrovi, který byl komunistickým režimem úplně vymazán z dějin tohoto národa. Muzeum ve svých útrobách skrývá rozsáhlé sbírky z období 2. sv. války všech armád, po rekonstrukci je rozšířeno o  expozice AČR. Každoročně jsou pořádány významné akce v  regionu s  důrazem na vlastenectví a  národní hrdost. Military muzeum se věnuje i nejmenším a to humanitárně naučným projektem Lvíček Míra.

Otevírací doba: Aktuální otevírací dobu naleznete na www.militarymuzeum.cz

Hlavním iniciátorem a realizátorem tohoto projektu je místní občan Petr Něnička (za podpory grantu Ministerstva obrany ČR, o který požádalo o.s. Krušpánek).

 

  Své pohnutky vysvětluje následovně: " Jako každý kluk v dětství jsem si hrál na vojáky, fascinován jejich odvahou, hrdinstvím a oddaností, poslouchaje dědečka, jaké to bylo žití v období války. V pozdějších letech díky pobytu na letních turistických táborech tato hra nabrala jiných rozměrů na úrovni praktických dovedností přežití v přírodě. Základní vojenská služba umocnila tento zájem, a proto se u mne objevil zájem o období druhé světové války. Po několika pracovních letech v zahraničí, kdy se člověk vždy rád vrací do rodné země, jsem pochopil, proč muži odcházejí bránit vlast i za cenu nejvyšší, a to za cenu vlastního života. Dnešní moderní uspěchaná doba počítačového věku již nenechává mnoho prostoru k zamyšlení, jak velké byly činy našich praotců. S pocitem, že tyto činy nesmějí být zapomenuty, jsem se rozhodl založit Military muzeum gen. J. S. Ingra, který jako slavný rodák obce Vlkoš je ukázkovým příkladem, jak snadné je zapomenout."

 Doporučujeme vám navštívit nejen muzeum, ale také akce pořádané.