Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 20. 12. 2023 od 08 hod. na obecním úřadě ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND (PDF)Pozvánka na shromáždění starostů MiND (PDF)


Vyvěšeno dne:

Sňato dne: