Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 22. 12. 2022 od 10:30 hod. v Kulturním domě v Miloticích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND (PDF)


Vyvěšeno dne:

Sňato dne: