Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 18. 12. 2020 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 18. 12. 2020 (PDF)


Vyvěšeno dne: 9. 12. 2020

Sňato dne: