Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 20. 11. 2020 od 8:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 20. 11. 2020 (PDF)


Vyvěšeno dne: 12. 11. 2020

Sňato dne: