Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2020

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 3/2/2020

Ke stažení dokument v PDF