Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 19. 3. 2020 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 19. 3. 2020 (PDF)


Vyvěšeno dne: 11. 3. 2019

Sňato dne: 20. 3. 2020