Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4 / 2019 a č. 5 / 2019.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 5b/6/2019

Ke stažení dokument v PDF (4 / 2019)
Ke stažení dokument v PDF (5 / 2019)