Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční v pátek 23.11.2018 od 7:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů.


Zveřejněno: 13.11.2018

Sňato: 24.11.2018