V Mikroregionu Nový Dvůr byla v r. 2018 vytvořena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP)  z projektu Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce" v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.