Předsedkyně svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr

svolává

Shromáždění starostů

které se uskuteční ve středu 20. 12. 2017 od 8,00 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích

 

1.       Technický bod (schválení programu, volba členů komise pro ověření zápisu)

2.       Kontrola usnesení

3.       Schválení rozpočtu na rok 2018

4.       Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na 2019-2020

5.       Úprava rozpočtu RO č. 6

6.       Převod cyklostezek z majetku MiND na dotčené obce (Ratíškovice, Skoronice, Milotice, Kyjov)

7.       Ukončení projektu s dotací JMK „Jednou vidět je lepší než…“

8.       Informace o uskutečněných akcích

·         Setkání škol MiND ve Svatobořicích-Mistříně

·         Kuželky

9.     Organizační změny

10.   Plán stálých akcí na rok 2018

11.   Konírna 2018

12.   Návrh projektů na rok 2018

13.   Různé

14.   Diskuse

 

Ing. Jana Bačíková

Předsedkyně svazku

Vyvěšeno:  8.12.2017

Sňato: