Předsedkyně svazku obcí Mikroregionu Nový Dvůr
svolává Shromáždění starostů
které se uskuteční 16.12.2016 od 8,00 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích

  1. Technický bod (schválení programu, volba členů komise pro ověření zápisu
  2. Kontrola usnesení
  3. Rozpočet 2017 MND
  4. Rozpočtový výhled
  5. Aktualizace strategie MND
  6. Plán akcí 2017
  7. Různé
  8. Diskuze

Ing. Jana Bačíková, MBA
v.r.

Vyvěšeno: 8.12.2016
Sňato: 19.12.2016