Předsedkyně svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává

Shromáždění starostů,

které se uskuteční ve čtvrtek 31.3.201+6 od 7:15 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Miloticích

Program:

1. Konírna Milotice

2. Inventarizace majetku MND

3. Projekty MND v roce 2016

4. Spolufinancování projektů

5. Různé

6. Diskuze

Dne 22.3.2016

Ing. Jana Bačíková, MBA v.r.

předsedkyně MND