Předsedkyně svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční v úterý 16.2.2016 od 08:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Miloticích.


  1. Konírna Milotice - sezóna 2016
  2. Dotační možnosti 2016
    1. Nové zkušenosti pro Nový dvůr - MMR
    2. Informační panely, propagační materiály - JMK
  3. Logo MND
  4. Různé

Ing. Jana Bačíková, MBA, v.r.
předseda mikroregionu