Tento dokument je výstupem projektu s názvem Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska, Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014534 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

STRATEGIE ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU (PDF 6,13 MB)