Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 9. 9. 2021 od 8:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 9. 9. 2021 (PDF)


Vyvěšeno dne:

Sňato dne: