Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 18. 10. 2019 od 8:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 18. 10. 2019 (PDF)


Vyvěšeno dne: 3. 10. 2019

Sňato dne: 21. 10. 2019