Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 22. 8. 2019 od 15:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 22. 8. 2019 (PDF)


Vyvěšeno dne: 14. 8. 2019

Sňato dne: 23. 8. 2019