Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční v pátek 17. 6. 2019 od 8:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 17.6.2019 (PDF)


Vyvěšeno dne: 7. 6. 2019

Sňato dne: 18. 6. 2019