Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční v pátek 31. 5. 2019 od 7:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 31.5.2019.


Vyvěšeno dne: 21. 5. 2019

Sňato dne: 1. 6. 2019