Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 17:00 hod. ve Spolkovém domě v Ratíškovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 24.1.2019.


Vyvěšeno dne: 15.1.2019

Sňato dne: 25.1.2019