Předsedkyně svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává shromáždění starostů, které se uskuteční ve středu 29. 6. 2016 od 7:15 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Miloticích.

Program:

 1. Technický bod (schválená programu, volba členů komise pro ověření zápisu)
 2. Kontrola usnesení
 3. Výsledek auditu MND za rok 2015
 4. Roční účetní závěrka MND za rok 2015
 5. Závěrečný účet MND 2015
 6. Rozpočtová opatření na rok 2016 -  změna č. 1
 7. Dotace JMK - Pěšky nebo s kolem, napříč Novým Dvorem
 8. Dotace MMR - Nové zkušenosti pro Nový Dvůr
 9. Přeshraniční spolupráce
 10. Informace o projektech
 11. Projednání logo manuálu MND
 12. Termíny akcí MND
 13. Různé
 14. Diskuze

Ing. Jana Bačíková, MBA,
předseda mikroregionu


Vyvěšeno: 21.6.2016
Sňato: 29.6.2016