Předsedkyně svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává shromáždění starostů, které se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2017 od 8:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Podrobnosti a program naleznete na přiloženém dokumentu.

Vyvěšeno: 8.3.2017
Sňato: 16.3.2017