Předsedkyně svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr

svolává

Shromáždění starostů

které se uskuteční 26. 10. 2016 od 8:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích

 

1. Technický bod (schválení programu, volba členů komise pro ověření zápisu)

2. Kontrola usnesení

3. Rozpočtová opatření na rok 2016 – změna č. 2

4. Dotace JMK, MMR, Vinařský fond

5. Přeshraniční spolupráce

6. Informace o připravovaných projektech

7. Různé

8. Diskuze

 

 

Ing. Jana Bačíková

Předsedkyně svazku


 

Vyvěšeno: 18. 10. 2016

Sňato: 27. 10. 2016