Vlkoš
Vlkoš

Vlkoš

Milotice
Milotice

Obec Milotice

Vacenovice
Vacenovice

Vacenovice

Svatobořice - Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Svatobořice - Mistřín

Ratíškovice
Ratíškovice

Ratíškovice

Skoronice
Skoronice

Skoronice

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

O mikroregionu

Na období 2020 - 2026

Zpracováno v roce 2019
Program rozvoje byl schválen Valnou hromadou dne 20.12.2019 usnesením č. 7/6/19/. Dokument byl zpracován v rámci projektu s názvem Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání!, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007340, podpořeného z Operačního programu zaměstnanost.

ÚVOD

Program rozvoje Mikroregionu Nový Dvůr je základním plánovacím dokumentem rozvoje mikroregionu. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje mikroregionu, který navazuje a aktualizuje Strategii Mikroregionu Nový Dvůr zpracovanou v roce 2005 s aktualizací v roce 2009. Smyslem tvorby bylo na základě popsání situace v obcích a názoru zastupitelů a občanů formulovat představy o budoucnosti mikroregionu včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2019 na období let 2020 - 2026. Hlavním řešitelem za mikroregion byla předsedkyně mikroregionu Ing. Jana Bačíková a manažerka mikroregionu Lucie Vlčková, ve spolupráci se zaměstnancem Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. Ing. Pavlem Smetkou.
Podkladem pro tvorbu byly také aktuální programy rozvoje jednotlivých obcí a také výstupy ze semináře Rozvojové potenciály Mikroregionu Nový Dvůr uskutečněného v rámci realizace projektu „Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání!“ dne 24.1.2019. Finální podoba dokumentu byla veřejně projednána na shromáždění starostů svazku.

Celý dokument ve formátu PDF (1.2 MB)

Mikroregion Nový Dvůr

Zámecká 1, Milotice 69605

IČO: 70960631
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informační centrum v zámecké konírně Milotice

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 778 499 946

Předsedkyně mikroregionu

Ing. Jana Bačíková MBA
tel: 606 615 261

. . .

Mikroregion Nový Dvůr byl založen na jaře roku 2002 obcemi Milotice, Skoronice, Ratíškovice, Vacenovice a Vlkoš, Krátce po založení přistoupila do svazku obec Svatobořice ~ Mistřín. Historický název „Nový Dvůr" pochází z počátku 17. století a váže se k dějinám Milotického panství ke kterému tehdy patřily všechny obce dnešního mikroregionu vyjma Ratíškovic.

Mikroregion leží na jižní Moravě, ve střední části okresu Hodonín v Jihomoravském kraji a rozprostírá se mezi městy Kyjovem a Hodonínem podél silnice č.432. Mikroregion sousedí na severu s Mikroregionem Babí lom, na severovýchodě s obcí Kelčany z Mikroregionu Podchřibí, na východě s městem Vracov z Mikroregionu Bzenecko, na západě s Mikroregionem Hovoransko a na jihu a jihozápadě s obcemi Rohatec, Hodonín a Dubňany. Výhodou je blízkost slovenských a rakouských hranic stejně tak jako snadná dopravní dosažitelnost města Brna a blízkost dálnice Dl- Praha-Brno-Bratislava.

Obce mikroregionu jsou převážně ulicového charakteru se směsí různého typu architektury. Žije v nich 13 325 obyvatel, rozloha mikroregionu je 7690 ha. Povrch regionu je tvořen nížinami a pahorkatinou Dolnomoravského úvalu. Nadmořská výška nížiny se pohybuje okolo 185 až 200 m n. m., nejvyšším bodem území je vrch Náklo jižně od Milotic (265 m n.m.). Typickým krajinným prvkem regionu jsou váté písky, porostlé převážně borovými lesy. Východní a jižní část regionu je tak souvisle zalesněna. Jiným charakteristickým rysem krajiny jsou vinice a sady.

V Mikroregionu jsou dobré podmínky pro rozvoj turistického ruchu. Téměř každou obcí mikroregionu prochází značená pěší turistická trasa. Je zde také hustá síť značených cykloturistických tras. Je reprezentována především Moravskými vinařskými stezkami. Přes Ratíškovice, Vacenovice, Milotice a Skoronice do Kyjova vede páteřní trasa Moravská vinná, která se potom obloukem vrací a prochází i Vlkošem. Pět obcí regionu je tedy spojeno touto dálkovou páteřní trasou, vedoucí ze Znojma do Uherského Hradiště. Z této třasy odbočuje ve Vacenovicích vinařská stezka Podluží, v Miloticích Mutěnická vinařská stezka a ve Vlkoši Kyjovská vinařská stezka. Mikroregion Nový Dvůr je tak „uzlem" Moravských vinařských stezek, což odpovídá jak významu jeho vinařské tradice, tak vhodnosti území pro rekreační cykloturistiku.

Region je znám pohostinností svých obyvatel, bohatými kulturními i folklórními tradicemi, pestrými kroji , dobrým vínem i množstvím kulturních památek. V každé z obcí mikroregionu najdete typickou vinařskou uličku, jsou zde však také některé přírodní zajímavosti a další turistické cíle. V průběhu roku je v obcích mikroregionu pořádána řada kulturních i sportovních akcí.

Společné aktivity Mikroregionu jsou zaměřeny na zlepšování kvality života místních obyvatel ,ale i na vytváření podmínek pro rozvoj moderních forem venkovské turistiky a podporu aktivit ,které přinesou v budoucnosti ekonomický rozvoj a zajistí podmínky pro život na úrovni, odpovídající historickému vývoji.

Podkategorie