Název projektu:

#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

Cíle projektu:

Podpořit rozvoj cykloturistiky v aspektu spojení sportu, aktivního odpočinku a poznávání okolní krajiny a památek.

Předpokládané výsledky:

  1. Vybudování cyklistické komunikace Topoľníky - Okoč (1 a 2 úsek)
  2. Vybudování cyklistické komunikace Vinohrádky, rozcestí - vysílač
  3. Organizace veřejných a odborných akcí zaměřených na podporu cyklistiky mezi občany přeshraničního regionu
  4. Vytvoření informačních tabulí s mapou cyklostezek v okolí budovaných nových cyklistických komunikací
  5. Realizace tematické informační kampaně k podpoře cyklistiky a cykloturistiky

Projektový partneři:

Obec Topoľníky (Slovensko) - www.topolniky.sk/web/sk/

Mikroregion Nový Dvůr (Česko) - www.novy-dvur.cz

Výška finanční podpory z EÚ: 202 101,44 EUR

Tento projektu je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

www.sk-cz.eu