Projekt s podporou MMR ČR.

Cílem projektu bylo uspořádat aktivity pro výměnu zkušeností mezi mikroregiony Hornolidečsko a Nový Dvůr. Nový Dvůr chtěl získat informace, podněty z úspěšných projektů mikroregionu, který má velmi dobré výsledky v čerpání dotací a zlepšení života v jednotlivých obcích.

Účastníci exkurzí získali díky projektu podstatné informace vedoucí k úspěšnosti projektů. Úspěšné projekty obou mikroregionů jsou z velké části „přenositelné“, např. cyklostezky, vybavení hasičů, zeleň v obci, sběrné dvory a kompostárna, informační centrum obce, víceúčelové budovy. Nový dvůr získal informace o rozhlednách, turismu v Hornolidečsku, udržování památek. Stavba rozhledny na Nákle byla zatím odložena, starostové se shodli na zpracování projektu úpravy prostranství tak, aby bylo vhodné ke krajině, nenáročné na údržbu a bezpečné.

Oproti rozpočtu nebyly uplatněny výdaje přednášejícím, kteří přednášeli bez nároku na odměnu. O tento objem byly navýšeny výdaje na drobný materiál.

Celkové náklady: 101 614 Kč
Dotace MMR ČR: 67 550 Kč