Projekt Mikroregionu Nový Dvůr si dal za cíl ještě více zviditelnit společné informační místo mikroregionu a vylepšit jeho vybavení. Konírna milotického zámku má své genius loci a je výjimečné, že už několik let v ní funguje společné informační místo mikroregionu. Na začátku byla výborná myšlenka projektu „Tradice na zámku“ – ukázat návštěvníkům mikroregionu naše společné tradice. Zejména slovácké kroje, tématicky spojené s lidovými zvyky. Zvyšující se počet i změna ve složení návštěvníků konírny vedlo pracovníky mikroregionu k novým nápadům a konírna měnila svoji podobu. Nabídla hlavně dětem zajímavé tématické hádanky, ale i pohádkového draka, který to v Miloticích dobře znal a v konírně si nechal udělat malou slůj.

Díky projektu podpořeného dotací Jihomoravského kraje jsme pořídili nové prvky do konírny. Nové výstavní panely, bez nichž se některé výstavy v konírně neobejdou, jsou variabilní a lze je sestavit do různých tvarů. Určitě zajímavou novinkou pro turisty a hlavně děti bude interaktivní panel, na kterém si mohou děti vyzkoušet naše originální pexeso, křížovku nebo obléct panenku a panáčka do krojů obcí mikroregionu. Funkce zámeckého barokního brodu pro koně si do minulého roku návštěvníci museli hlavně představovat. Aby měla představa o funkci brodu víc opory, stojí u brodu dvě dřevěné sochy koní v životní velikosti.

Doplňkem projektu jsou informační tabule, které budou při vjezdu do obcí mikroregionu upozorňovat právě na společné informační místo v konírně milotického zámku.
Projekt byl podpořen Jihomoravským krajem. Za podporu děkujeme.

Rozpočet projektu: 258 373,00Kč
Dotace JMK: 105 000,00Kč